Fakultas Pendidikan Bahasa (FPB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah menerima dua orang mahasiswi magang (Internship) dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kampus Shah Alam, Selangor, Malaysia. Mereka akan magang di FPB UMY selama tiga (3) bulan. Dua (2) Mahasiswi tersebut bernama Siti Saidah Na’illah  binti Mohd Sabri dan Nurhairul Nadia binti Othman yang merupakan mahasiswi semester terakhir di Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional.

“Saya memilih untuk menjalani Latihan Industri di UMY kerana ingin mengambil pengalaman untuk bekerja di luar dari negara sendiri dan untuk mendalami cara hidup dan budaya di sini” kata Siti Saidah Na’illah. Disamping itu, Nurhairul Nadia pula menambahkan “walaupun saya baru sahaja di sini namun sudah dapat menambah kenalan, saya pun  sangat selesa dengan orang-orang di sini yang ramah dan juga makanan-makanan mereka yang unik dan sedap”.

Untuk penempatan magang (Internship), masing-masing dari mereka ditempatkan di bagian Dekanat Fakultas Bahasa dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Harapannya, mahasiswi tersebut bisa menjalani magang (Internship) dengan baik dan mampu mendapatkan pengalaman bekerja di dunia kerja yang sebenarnya yang nantinya bisa diaplikasikan di masa depan.

(CHI/NLA)